adderall xanax and oxy online xanax snl gay wedding xanax youtube

alprazolam buy online cheap alprazolam 0.5mg xanax dose to get high

taking xanax and redbull buy xanax how long does a .25 mg xanax last

order tramadol Georgia buy tramadol online how many doses of tramadol to get high

aura soma flasche 23 soma no prescription soma dos ângulos internos e externos de um polígono convexo

ambien and mucinex buy ambien online mixing ambien cr and ambien

get alprazolam Wyoming buy xanax highest dose of xanax pill

diazepam dosage compared to xanax xanax cost xanax bars vs tablets

ambien addiction depression buy ambien ambien mixed with methadone

is 40 mg of valium safe diazepam 5mg can you mix valium and prozac

Monthly Archives: Kasım 2016

Tuvalete Sodyum Atılırsa Ne Olur?

klozet

Tuvalete düşen sodyumun üzerine sifon çekilirse ne olur sorusunun cevabını arayan Grant Thompson’dan etkileyici bir deney. Siz siz olun sakın tuvalete sodyum düşürmeyin!

 

Sodyum Asetat ile Alakalı Garip Sıcak Buz Deneyi

sodyum-asetat

sodyum-asetat

 

 

 

 

 

 

Daha önce hiç sıcak bir buzla karşılaştınızmı? Sodyum asetat oda sıcaklığında katı yapısını korur. Sıcaklık 30 dereceyi aştıktan itibaren sodyum asetatta erime hali gözlemlenir. Çoğu zaman ‘Sıcak Buz’ şeklinde nitelendirilen jel formundaki madde, olası bir sarsılma durumu veya bir kenarından hareket uygulandığı an domino etkisiyle yarı katı bir yapıya bürünebiliyor.