diazepam Abilene buy valium online valium online fast delivery

taking xanax and redbull buy xanax how long does a .25 mg xanax last

phentermine doctors south florida buy phentermine online phentermine prescribing information fda

valium compresse 10 mg buy valium ativan valium and xanax are

zolpidem buy Temecula buy ambien best generic ambien 2013

phenibut valium diazepam 5mg valium-induced hallucinations

ambien and mucinex buy ambien online mixing ambien cr and ambien

tramadol controlled substance dea cheap tramadol online next day tramadol usa

diazepam dosage compared to xanax xanax cost xanax bars vs tablets

ambien dosage long buy zolpidem 10mg ambien hallucinations

Monthly Archives: Kasım 2016

Tuvalete Sodyum Atılırsa Ne Olur?

klozet

Tuvalete düşen sodyumun üzerine sifon çekilirse ne olur sorusunun cevabını arayan Grant Thompson’dan etkileyici bir deney. Siz siz olun sakın tuvalete sodyum düşürmeyin!

 

Sodyum Asetat ile Alakalı Garip Sıcak Buz Deneyi

sodyum-asetat

sodyum-asetat

 

 

 

 

 

 

Daha önce hiç sıcak bir buzla karşılaştınızmı? Sodyum asetat oda sıcaklığında katı yapısını korur. Sıcaklık 30 dereceyi aştıktan itibaren sodyum asetatta erime hali gözlemlenir. Çoğu zaman ‘Sıcak Buz’ şeklinde nitelendirilen jel formundaki madde, olası bir sarsılma durumu veya bir kenarından hareket uygulandığı an domino etkisiyle yarı katı bir yapıya bürünebiliyor.