soma annual mardi gras parade soma 350 mg how long will a soma stay in your system

can morphine be taken with xanax generic xanax fioricet and xanax high

can you take nyquil and ambien together buy ambien funny stories on ambien

valium addiction withdrawal valium online effects valium 10mg

does valium and xanax show up the same on a drug test diazepam 5mg street value of yellow 5 mg valium

xanax 0.5 snort buy alprazolam online no prescription xanax bars with 3 lines

what happens when you fight ambien buy ambien online ambien related murders

xanax vs klonopin for sleeping buy xanax come sospendere xanax

klonopin effects last how long clonazepam no prescription klonopin and tics

how long does it take for xanax to go out of your system buy xanax xanax withdrawal epilepsy

Tag Archives: 4G

4G Nedir?

4G, Third Generation ifadesinin kısaltması, “dördüncü nesil” şeklinde türkçeye çevirilebilir.

4G, Telekominikasyon literatüründe dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak açıklanır. Bu teknoloji 2G ve 3G iletişim yapılarının devamıdır. İki ve Üçüncü nesildeki düşük kapsama alanı sorununun dördüncü nesilde çözülerek iletişim alt yapısı ve sinyal kapasitesinin daha geniş alanları kapsaması beklenmektedir.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) band genişliği ile aynı değerlere sahiptir. Cep telefonlarında 100 Mbps, Wi-fi Ağlarda 1Gbps bağlantı hızına sahiptir.