soma bay ägypten surfen buy soma order soma Greensboro

buy zolpidem Austin buy ambien order zolpidem Fargo

pico soma cheap soma soma maden kazası ile ilgili sözler

purchase valium Iowa buy valium valium tablets wiki

tramadol marathon buy tramadol can u mix flexeril and tramadol

triadalean vs phentermine phentermine online phentermine 37.5 mg time released

taking ambien with coffee buy ambien zolpidem buy Davenport

soma cruz vs sonic soma online soma medical florida

dogs d amour princess valium lyrics diazepam 5mg diphenhydramine with valium

topix side effects ambien withdrawal and headaches buy ambien ambien cr versus lunesta

Tag Archives: 4g ne işe yarar

4G Nedir?

4G, Third Generation ifadesinin kısaltması, “dördüncü nesil” şeklinde türkçeye çevirilebilir.

4G, Telekominikasyon literatüründe dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak açıklanır. Bu teknoloji 2G ve 3G iletişim yapılarının devamıdır. İki ve Üçüncü nesildeki düşük kapsama alanı sorununun dördüncü nesilde çözülerek iletişim alt yapısı ve sinyal kapasitesinin daha geniş alanları kapsaması beklenmektedir.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) band genişliği ile aynı değerlere sahiptir. Cep telefonlarında 100 Mbps, Wi-fi Ağlarda 1Gbps bağlantı hızına sahiptir.