facebook manisa soma buy soma online soma gluten free

xanax prozac valium buy xanax xanax epidemic

valium price in uk buy valium online cheap effects does valium have

tramadol street name buy tramadol what is tramadol med for

will ambien help my anxiety buy ambien experience with ambien

provigil coupon 2011 buy modafinil online provigil is used for

soma online Irving buy soma online 10621 soma court raleigh nc

xanax mixed with seroquel buy xanax ld50 of xanax

can u mix ativan and hydrocodone buy lorazepam online dosage of ativan liquid

tramadol Sioux Falls buy tramadol tramadol and cortisone interaction

Tag Archives: 4G nedir

4G Nedir?

4G, Third Generation ifadesinin kısaltması, “dördüncü nesil” şeklinde türkçeye çevirilebilir.

4G, Telekominikasyon literatüründe dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak açıklanır. Bu teknoloji 2G ve 3G iletişim yapılarının devamıdır. İki ve Üçüncü nesildeki düşük kapsama alanı sorununun dördüncü nesilde çözülerek iletişim alt yapısı ve sinyal kapasitesinin daha geniş alanları kapsaması beklenmektedir.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) band genişliği ile aynı değerlere sahiptir. Cep telefonlarında 100 Mbps, Wi-fi Ağlarda 1Gbps bağlantı hızına sahiptir.