difference between tramadol and lortab tramadol 50mg carisoprodol and tramadol abuse

valium and tobacco diazepam 5mg valium Dayton

lexotanil compared to xanax generic xanax does xanax cause double vision

soma intimates free shipping buy soma formula da soma de termos de uma pg infinita

tramadol and giving blood buy tramadol online mix tramadol with oxy

valium faz dormir valium for anxiety can valium cure hiccups

buy zolpidem Hialeah buy ambien online seroquel xr ambien interactions

ultram tramadol order tramadol online tramadol efeitos colaterais

valium interview valium online mixing hydrocodone with valium

tramadol new name tramadol 50 mg tramadol 100 mg hcl er

Tag Archives: 4g nin açılımı

4G Nedir?

4G, Third Generation ifadesinin kısaltması, “dördüncü nesil” şeklinde türkçeye çevirilebilir.

4G, Telekominikasyon literatüründe dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak açıklanır. Bu teknoloji 2G ve 3G iletişim yapılarının devamıdır. İki ve Üçüncü nesildeki düşük kapsama alanı sorununun dördüncü nesilde çözülerek iletişim alt yapısı ve sinyal kapasitesinin daha geniş alanları kapsaması beklenmektedir.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) band genişliği ile aynı değerlere sahiptir. Cep telefonlarında 100 Mbps, Wi-fi Ağlarda 1Gbps bağlantı hızına sahiptir.